soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou

Vymáhání výživného

Máte soudem přiznané výživné ve prospěch Vašeho dítěte či ve Váš prospěch a přesto Vám není placeno?

Obraťte se na nás. Pomůžeme Vám výživné vymoci!

Výhody spolupráce s námi:

1. Pro Vás zdarma

Zahájení exekuce není spojeno s placením poplatku. Veškeré náklady spojené s exekucí výživného a naši odměnu hradí dlužník.Zahájení exekuce není spojeno s placením poplatku. Veškeré náklady spojené s exekucí výživného a naši odměnu hradí dlužník.

2. Pomoc s exekučním návrhem

Na základě zaslaného rozsudku, kterým bylo výživné přiznáno, a přehledu dlužných částek, Vám bezplatně zpracujeme exekuční návrh.

3. Informovanost

Po celou dobu exekuce Vám bude k dispozici konkrétní pracovník, který zodpoví Vaše dotazy a bude Vás informovat o průběhu exekuce výživného.

4. Osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a rozhodně nebudou poskytnuty třetím osobám.


Pokud Vás možnost spolupráce s námi zaujala, potřebujete konzultaci nebo máte otázky, napište nám, prosím, na email vyzivne@exekuce.com. Můžete připojite i naskenovaný exekuční titul (rozsudek) a přehled dlužného výživného (období a částku). Budeme Vás zpětně kontaktovat.

Víte, že…

Výživné, a to nejen na dítě, je přednostní pohledávkou, takže jeho vymáhání má cenu, i když je proti Vašemu dlužníkovi již exekuce vedena.

Za účelem vymáhání nedoplatku na výživném může být dlužníkovi pozastaveno řidičské oprávněný. Dlužník je tak citelně omezen a motivován k zaplacení dluhu na výživném. U běžných pohledávek pozastavení řidičského oprávnění možné není.