Exekutorské zápisy

Soudní exekutor může na žádost sepsat exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitosti, bytů či nebytových prostor. Takovým exekutorským zápisem mohou být následně prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem. Podmínkou je, že se ověřovaný děj udál v přítomnosti soudního exekutora nebo že se soudní exekutor přesvědčil o stavu věci.

Exekutorský zápis je veřejná listina, která sebou nese presumpci správnosti (předpokládá se správnost, není-li prokázán opak). Exekutorský zápis tak může být významným důkazem v občanskoprávním řízení (ust. § 125 a 134 občanského soudního řádu) nebo řízení správním (ust. § 51 odst. 1 a 53 odst. 3 správního řádu).

Odměna za sepsání exekutorského zápisu se řídí dle notářského tarifu, tj. dle vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, a je v částce 5.000,- Kč.