soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemku v obci Moravská Třebová, okres Svitavy č.j. 003 ED 108/21
Datum dražby: 17.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 21 000,- Kč
Dražební jistina: 3 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Moravská Třebová, okres Svitavy č.j. 003 ED 109/21
Datum dražby: 17.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 24 000,- Kč
Dražební jistina: 4 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Moravská Třebová, okres Svitavy č.j. 003 ED 110/21
Datum dražby: 17.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 57 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 111/21
Datum dražby: 17.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 113 000,- Kč
Dražební jistina: 22 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 112/21
Datum dražby: 17.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 355 000,- Kč
Dražební jistina: 65 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 113/21
Datum dražby: 17.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 140 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 114/21
Datum dražby: 17.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 699 000,- Kč
Dražební jistina: 85 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 115/21
Datum dražby: 17.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 366 000,- Kč
Dražební jistina: 55 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Ostrava, okres Ostrava-město, kat. území Svinov č.j. 003 ED 116/21
Datum dražby: 17.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 66 000,- Kč
Dražební jistina: 16 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ostrava, okres Ostrava-město, kat. území Svinov č.j. 003 ED 117/21
Datum dražby: 17.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 382 000,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ostrava, okres Ostrava-město, kat. území Svinov č.j. 003 ED 118/21
Datum dražby: 19.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 260 000,- Kč
Dražební jistina: 50 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Stonava, okres Karviná č.j. 003 ED 119/21
Datum dražby: 19.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 35 000,- Kč
Dražební jistina: 6 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Stonava, okres Karviná č.j. 003 ED 120/21
Datum dražby: 19.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 20 000,- Kč
Dražební jistina: 3 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Svatoňovice, okres Opava č.j. 003 ED 121/21
Datum dražby: 19.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 183 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Svatoňovice, okres Opava č.j. 003 ED 122/21
Datum dražby: 19.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 72 000,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Svatoňovice, okres Opava č.j. 003 ED 123/21
Datum dražby: 19.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 95 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Svatoňovice, okres Opava č.j. 003 ED 124/21
Datum dražby: 19.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 35 000,- Kč
Dražební jistina: 7 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 125/21
Datum dražby: 19.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 155 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Přehýšov, okres Plzeň-sever č.j. 003 ED 126/21
Datum dražby: 19.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 156 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Bystřany, okres Teplice, součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná stavba č.j. 003 EX 950/12
Datum dražby: 24.8.2021 10:00
Vyvolávací cena: 133 334,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde