soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce bude informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 5/48 na pozemku v obci Hradec Králové č.j. 003 EX 2102/08
Datum dražby: 21.6.2018 10:00
Vyvolávací cena: 76 667,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba lesního pozemku Stará Lysá, okres Nymburk č.j. 003 EX 9499/17
Datum dražby: 12.7.2018 10:00
Vyvolávací cena: 34 000,- Kč
Dražební jistina: 6 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemcích Horní Jelení, okres Pardubice č.j. 003 EX 4651/13
Datum dražby: 12.7.2018 10:00
Vyvolávací cena: 15 000,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemku obec Železná Ruda, okres Klatovy č.j. 003 EX 5291/13
Datum dražby: 12.7.2018 10:00
Vyvolávací cena: 10 000,- Kč
Dražební jistina: 2 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde