soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

!!! Upozornění na změnu čísla účtu pro příjem plateb !!!

S okamžitou účinností dochází ke změně čísla účtu

Platby, které původně směřovaly na účet číslo 4200222730/6800 posílejte nově na účet u České spořitelny, a.s., číslo
142793309/0800

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemků v obci Rybník, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 93/22
Datum dražby: 17.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 90 000,- Kč
Dražební jistina: 18 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Rybník, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 94/22
Datum dražby: 17.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 38 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Korozluky, okres Most č.j. 003 ED 95/22
Datum dražby: 17.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 60 000,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Bor, okres Tachov č.j. 003 ED 96/22
Datum dražby: 17.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 205 700,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Smiřice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 97/22
Datum dražby: 17.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 990 000,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Smiřice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 98/22
Datum dražby: 17.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 180 000,- Kč
Dražební jistina: 180 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 99/22
Datum dražby: 24.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 349 500,- Kč
Dražební jistina: 55 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 100/22
Datum dražby: 24.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 70 000,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 101/22
Datum dražby: 24.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 177 500,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 102/22
Datum dražby: 24.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 56 500,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 103/22
Datum dražby: 24.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 183 000,- Kč
Dražební jistina: 37 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Opatov, okres Svitavy č.j. 003 ED 104/22
Datum dražby: 24.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 188 000,- Kč
Dražební jistina: 38 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Olomouc, okres Olomouc č.j. 003 ED 105/22
Datum dražby: 24.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 472 667,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Karviná, okres Karviná č.j. 003 ED 106/22
Datum dražby: 24.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 343 333,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Karviná, okres Karviná č.j. 003 ED 107/22
Datum dražby: 24.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 8 740 233,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Březová nad Svitavou, okres Svitavy č.j. 003 ED 108/22
Datum dražby: 24.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 20 000,- Kč
Dražební jistina: 4 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Modlany, okres Teplice č.j. 003 ED 109/22
Datum dražby: 30.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 114 500,- Kč
Dražební jistina: 21 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Modlany, okres Teplice č.j. 003 ED 110/22
Datum dražby: 30.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 136 000,- Kč
Dražební jistina: 23 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Křelovice, okres Plzeň-sever č.j. 003 DD 111/22
Datum dražby: 30.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 435 000,- Kč
Dražební jistina: 65 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 112/22
Datum dražby: 30.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 163 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Přimda, okres Tachov č.j. 003 ED 114/22
Datum dražby: 30.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 130 000,- Kč
Dražební jistina: 22 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Český Těšín, okres Karviná č.j. 003 ED 115/22
Datum dražby: 30.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 46 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Český Těšín, okres Karviná č.j. 003 ED 116/22
Datum dražby: 30.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 65 000,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/5 na rozestavěném domě v obci Chlumany, okres Prachatice č.j. 003 EX 6594/13-52
Datum dražby: 31.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 914 000,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Těrlicko, okres Karviná č.j. 003 ED 117/22
Datum dražby: 31.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 145 000,- Kč
Dražební jistina: 23 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 118/22
Datum dražby: 31.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 277 500,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Krnov, okres Bruntál č.j. 003 ED 119/22
Datum dražby: 31.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 16 667,- Kč
Dražební jistina: 2 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Moravská Třebová, okres Svitavy č.j. 003 ED 120/22
Datum dražby: 31.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 28 500,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Šumperk, okres Šumperk č.j. 003 ED 121/22
Datum dražby: 31.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 209 500,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Havířov, okres Karviná č.j. 003 ED 122/22
Datum dražby: 31.5.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 400 000,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v Mělníku č.j. 003 ED 18/22-13
Datum dražby: 9.6.2022 10:00
Vyvolávací cena: 5 953 106,- Kč
Dražební jistina: 400 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde