soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba stavebního pozemku, jehož součástí je stavba bydlení, v obci Keblov, okres Benešov č.j. 003 EX 1986/18
Datum dražby: 2.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 2 066 667,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Bezno č.j. 003 ED 179/21
Datum dražby: 10.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 78 667,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Ctiboř, okr. Tachov č.j. 003 ED 180/21
Datum dražby: 10.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 212 667,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Petrovice u Karviné, okres Karviná č.j. 003 ED 181/21
Datum dražby: 10.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 160 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Vrbčany, okres Kolín č.j. 003 ED 182/21
Datum dražby: 10.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 26 000,- Kč
Dražební jistina: 4 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Karviná, okres Karviná č.j. 003 ED 183/21
Datum dražby: 10.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 40 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Orlová, okres Karviná č.j. 003 ED 184/21
Datum dražby: 10.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 103 334,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ostrava, okres Ostrava-město č.j. 003 ED 186/21
Datum dražby: 10.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 49 333,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Olomouc, okres Olomouc č.j. 003 ED 189/21
Datum dražby: 10.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 192 667,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ropice, okres Frýdek-Místek č.j. 003 ED 190/21
Datum dražby: 10.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 18 000,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Nové Město, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 191/21
Datum dražby: 10.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 34 667,- Kč
Dražební jistina: 7 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Mlékosrby, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 185/21
Datum dražby: 22.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 26 667,- Kč
Dražební jistina: 7 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Hnojník, okres Frýdek-Místek č.j. 003 ED 187/21
Datum dražby: 22.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 256 520,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Bruntál, okres Bruntál č.j. 003 ED 188/21
Datum dražby: 22.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 75 827,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Dědice, okres Třebíč č.j. 003 ED 192/21
Datum dražby: 22.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 52 433,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Týnec nad Labem, okres Kolín č.j. 003 ED 193/21
Datum dražby: 22.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 108 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ostrava, okres Ostrava-město č.j. 003 ED 194/21
Datum dražby: 22.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 346 667,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Zabrušany, okr. Teplice č.j. 003 ED 195/21
Datum dražby: 22.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 1 166 667,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Zabrušany, okr. Teplice č.j. 003 ED 196/21
Datum dražby: 22.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 72 667,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Šlapanov, okres Havlíčkův Brod č.j. 003 EX 4132/15-107
Datum dražby: 23.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 27 000,- Kč
Dražební jistina: 7 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde