soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce bude informován emailem.


Dražba pozemku v Hošticích, okres Strakonice č.j. 003 EX 982/08
Datum dražby: 20.11.2018 10:00
Vyvolávací cena: 80 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu id. 1/10 na RD Praha - Hostavice č.j. 003 EX 399/12
Datum dražby: 20.11.2018 10:00
Vyvolávací cena: 459 500,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Spoluvlastnický podíl na pozemcích v obci Šťáhlavy, okres Plzeň-město č.j. 003 EX 28/13
Datum dražby: 20.11.2018 10:00
Vyvolávací cena: 116 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Spoluvlastnický podíl id. 1/8 na rodinném domě v obci Vlašim stojící na cizím pozemku č.j. 003 EX 3124/05
Datum dražby: 20.11.2018 10:00
Vyvolávací cena: 46 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Pozemek v Jihlavě č.j. 003 EX 343/13
Datum dražby: 11.12.2018 10:00
Vyvolávací cena: 1 140 000,- Kč
Dražební jistina: 90 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v Mladošovicích, okres České Budějovice č.j. 003 EX 6400/13
Datum dražby: 11.12.2018 10:00
Vyvolávací cena: 48 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v obci Senomaty, okres Rakovník č.j. 003 EX 194/04
Datum dražby: 11.12.2018 10:00
Vyvolávací cena: 300 000,- Kč
Dražební jistina: 50 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v Kasalicích, okres Pardubice č.j. 003 EX 765/14
Datum dražby: 11.12.2018 10:00
Vyvolávací cena: 65 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde