soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemku v obci Horní Kozolupy, okres Tachov č.j. 003 ED 250/21
Datum dražby: 8.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 44 770,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku parcelní číslo 1451/1 v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 251/21
Datum dražby: 8.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 210 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 252/21
Datum dražby: 8.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 370 000,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Bílovec, okres Nový Jičín č.j. 003 ED 253/21
Datum dražby: 8.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 93 334,- Kč
Dražební jistina: 18 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Jívka, okres Trutnov č.j. 003 ED 254/21
Datum dražby: 8.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 44 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Šumperk, okres Šumperk č.j. 003 ED 255/21
Datum dražby: 8.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 279 334,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Šumperk, okres Šumperk č.j. 003 ED 256/21
Datum dražby: 9.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 30 000,- Kč
Dražební jistina: 6 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Šumperk, okres Šumperk č.j. 003 ED 257/21
Datum dražby: 9.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 43 334,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Rychvald, okres Karviná č.j. 003 ED 258/21
Datum dražby: 9.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 24 667,- Kč
Dražební jistina: 4 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Rychvald, okres Karviná č.j. 003 ED 259/21
Datum dražby: 9.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 34 667,- Kč
Dražební jistina: 6 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Rychvald, okres Karviná č.j. 003 ED 260/21
Datum dražby: 9.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 26 667,- Kč
Dražební jistina: 4 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ústrašice, okr. Tábor č.j. 003 ED 261/21
Datum dražby: 9.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 102 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích v obci Liběchov, okres Mělník č.j. 003 ED 262/21
Datum dražby: 10.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 222 000,- Kč
Dražební jistina: 22 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Duchcov, okr. Teplice č.j. 003 ED 263/21
Datum dražby: 10.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 370 000,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Duchcov, okr. Teplice č.j. 003 ED 264/21
Datum dražby: 10.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 420 000,- Kč
Dražební jistina: 55 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Krupka, okres Teplice č.j. 003 ED 265/21
Datum dražby: 10.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 650 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Modlany, okres Teplice č.j. 003 ED 266/21
Datum dražby: 10.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 152 667,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Modlany, okres Teplice č.j. 003 ED 267/21
Datum dražby: 10.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 181 334,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Modlany, okres Teplice č.j. 003 ED 268/21
Datum dražby: 10.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 64 667,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Havířov, okres Karviná č.j. 003 ED 153/21-10
Datum dražby: 22.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 2 100 000,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na rodinném domě v obci Kratonohy, okres Hradec Králové č.j. 003 EX 897/18
Datum dražby: 22.2.2022 10:00
Vyvolávací cena: 146 000,- Kč
Dražební jistina: 26 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde