soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 1/8 na pozemcích v obci Úštěk, okres Litoměřice č.j. 003 EX 5656/12
Datum dražby: 14.12.2021 10:00
Vyvolávací cena: 10 000,- Kč
Dražební jistina: 2 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na rodinném domě v obci Václavice, okres Benešov č.j. 003 EX 440/14
Datum dražby: 14.12.2021 10:00
Vyvolávací cena: 586 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Úlice, okres Plzeň-sever č.j. 003 DD 199/21
Datum dražby: 10.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 67 000,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Lestkov, okres Tachov č.j. 003 ED 200/21
Datum dražby: 10.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 45 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Zabrušany, okres Teplice č.j. 003 ED 198/21
Datum dražby: 10.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 60 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Kladruby, okres Tachov č.j. 003 ED 201/21
Datum dražby: 10.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 68 970,- Kč
Dražební jistina: 13 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Dubí, okres Teplice č.j. 003 ED 202/21
Datum dražby: 10.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 285 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Jeníkov, okres Teplice č.j. 003 ED 203/21
Datum dražby: 10.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 655 000,- Kč
Dražební jistina: 55 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Jeníkov, okres Teplice č.j. 003 ED 204/21
Datum dražby: 11.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 680 000,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 205/21
Datum dražby: 11.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 33 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 206/21
Datum dražby: 11.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 41 000,- Kč
Dražební jistina: 6 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 207/21
Datum dražby: 11.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 88 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 208/21
Datum dražby: 11.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 65 000,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Světec, okres Teplice č.j. 003 ED 209/21
Datum dražby: 11.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 440 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Světec, okres Teplice č.j. 003 ED 210/21
Datum dražby: 11.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 52 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Krupka, okres Teplice č.j. 003 ED 211/21
Datum dražby: 12.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 862 000,- Kč
Dražební jistina: 85 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Krupka, okres Teplice č.j. 003 ED 212/21
Datum dražby: 12.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 695 000,- Kč
Dražební jistina: 75 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Krupka, okres Teplice č.j. 003 ED 213/21
Datum dražby: 12.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 500 000,- Kč
Dražební jistina: 50 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Krupka, okres Teplice č.j. 003 ED 214/21
Datum dražby: 12.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 640 000,- Kč
Dražební jistina: 120 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Štoky, okres Havlíčkův Brod č.j. 003 ED 215/21
Datum dražby: 12.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 39 000,- Kč
Dražební jistina: 9 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Štoky, okres Havlíčkův Brod č.j. 003 ED 216/21
Datum dražby: 12.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 39 000,- Kč
Dražební jistina: 9 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Olomouc, okres Olomouc č.j. 003 ED 217/21
Datum dražby: 12.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 2 209 000,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Opatov, okres Svitavy č.j. 003 ED 218/21
Datum dražby: 13.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 282 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Osek, okres Teplice č.j. 003 ED 219/21
Datum dražby: 13.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 585 000,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Osek, okres Teplice č.j. 003 ED 220/21
Datum dražby: 13.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 672 000,- Kč
Dražební jistina: 75 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Osek, okres Teplice č.j. 003 ED 221/21
Datum dražby: 13.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 277 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Osek, okres Teplice č.j. 003 ED 222/21
Datum dražby: 13.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 164 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Osek, okres Teplice č.j. 003 ED 223/21
Datum dražby: 13.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 359 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Linhartice, okres Svitavy č.j. 003 ED 224/21
Datum dražby: 17.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 56 667,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků (vodní plocha) v obci Skřipov, okres Opava č.j. 003 ED 225/21
Datum dražby: 17.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 287 500,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku o výměře 11310 m2 v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 226/21
Datum dražby: 17.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 913 550,- Kč
Dražební jistina: 90 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemku v obci Dubí, okres Teplice č.j. 003 ED 227/21
Datum dražby: 17.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 100 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba st. pozemků v obci Košťany, okres Teplice č.j. 003 ED 228/21
Datum dražby: 17.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 63 525,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Nová Paka, okres Jičín č.j. 003 ED 229/21
Datum dražby: 17.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 112 500,- Kč
Dražební jistina: 21 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku okres Teplice č.j. 003 ED 230/21
Datum dražby: 18.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 957 175,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Štoky, okres Havlíčkův Brod č.j. 003 ED 231/21
Datum dražby: 18.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 173 030,- Kč
Dražební jistina: 26 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Rtyně nad Bílinou, okres Teplice č.j. 003 ED 232/21
Datum dražby: 18.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 391 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 233/21
Datum dražby: 18.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 103 334,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Jeníkov, okres Teplice č.j. 003 ED 234/21
Datum dražby: 18.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 112 000,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Jeníkov, okres Teplice č.j. 003 ED 235/21
Datum dražby: 18.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 333 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Horšovský Týn, okres Domažlice č.j. 003 ED 236/21
Datum dražby: 18.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 209 330,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na domě a přilehlých pozemcích, v obci Trhové Sviny, okres České Budějovice č.j. 003 ED 237/21
Datum dražby: 19.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 215 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Karviná, okres Karviná č.j. 003 ED 238/21
Datum dražby: 19.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 2 015 000,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Karviná, okres Karviná č.j. 003 ED 239/21
Datum dražby: 19.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 13 110 350,- Kč
Dražební jistina: 300 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Budišov nad Budišovkou, okres Opava č.j. 003 ED 240/21
Datum dražby: 19.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 30 000,- Kč
Dražební jistina: 6 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Budišov nad Budišovkou, okres Opava č.j. 003 ED 241/21
Datum dražby: 19.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 200 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Moravská Třebová, okres Svitavy č.j. 003 ED 242/21
Datum dražby: 19.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 38 000,- Kč
Dražební jistina: 7 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 243/21
Datum dražby: 19.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 93 334,- Kč
Dražební jistina: 18 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 244/21
Datum dražby: 20.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 466 000,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 245/21
Datum dražby: 20.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 236 667,- Kč
Dražební jistina: 32 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 246/21
Datum dražby: 20.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 75 334,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 247/21
Datum dražby: 20.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 244 000,- Kč
Dražební jistina: 34 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ostrava, okres Ostrava-město, kat. území Svinov č.j. 003 ED 248/21
Datum dražby: 20.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 173 334,- Kč
Dražební jistina: 27 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Budišov nad Budišovkou, okres Opava č.j. 003 ED 249/21
Datum dražby: 20.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 19 334,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba souboru pozemků v k.ú. Hostivař, obec Praha. č.j. 003 ED 197/21
Datum dražby: 25.1.2022 10:00
Vyvolávací cena: 61 618 300,- Kč
Dražební jistina: 6 000 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde