soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

!!! Upozornění na změnu čísla účtu pro příjem plateb !!!

S okamžitou účinností dochází ke změně čísla účtu

Platby, které původně směřovaly na účet číslo 4200222730/6800 posílejte nově na účet u České spořitelny, a.s., číslo
142793309/0800

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba bytového domu v Ústí nad Labem, k.ú. Střekov č.j. 003 ED 25/23
Datum dražby: 29.6.2023 10:00
Vyvolávací cena: 12 000 000,- Kč
Dražební jistina: 1 000 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rekreační chaty č.e. 45 v obci Červený Kostelec - Olešnice, okres Náchod č.j. 003 EX 7552/17
Datum dražby: 11.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 640 000,- Kč
Dražební jistina: 140 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Blovice, okres Plzeň-jih č.j. 003 ED 73/23
Datum dražby: 11.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 75 725,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Vrhaveč, okres Klatovy č.j. 003 ED 74/23
Datum dražby: 11.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 36 099,- Kč
Dražební jistina: 6 099,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 75/23
Datum dražby: 11.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 49 880,- Kč
Dražební jistina: 9 880,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Planá, okres Tachov č.j. 003 ED 76/23
Datum dražby: 11.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 294 820,- Kč
Dražební jistina: 59 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Jičíněves, okres Jičín č.j. 003 ED 77/23
Datum dražby: 11.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 32 000,- Kč
Dražební jistina: 6 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Háj u Duchcova, okres Teplice č.j. 003 ED 78/23
Datum dražby: 11.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 174 000,- Kč
Dražební jistina: 34 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Háj u Duchcova, okres Teplice č.j. 003 ED 79/23
Datum dražby: 12.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 52 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Smiřice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 80/23
Datum dražby: 12.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 332 000,- Kč
Dražební jistina: 62 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Smiřice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 81/23
Datum dražby: 12.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 395 333,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hradištko, okres Praha-západ č.j. 003 ED 82/23
Datum dražby: 12.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 176 333,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Velký Třebešov, okres Náchod č.j. 003 ED 83/23
Datum dražby: 12.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 188 000,- Kč
Dražební jistina: 38 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Chlistov, okres Klatovy č.j. 003 ED 84/23
Datum dražby: 12.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 77 000,- Kč
Dražební jistina: 17 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Modlany, okres Teplice č.j. 003 ED 85/23
Datum dražby: 13.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 28 288,- Kč
Dražební jistina: 5 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Měcholupy, okres Louny č.j. 003 ED 86/23
Datum dražby: 13.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 51 365,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Lisov, okres Plzeň-jih č.j. 003 ED 87/23
Datum dražby: 13.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 41 150,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Hrušov, okres Mladá Boleslav č.j. 003 ED 88/23
Datum dražby: 13.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 77 992,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hrušov, okres Mladá Boleslav č.j. 003 ED 89/23
Datum dražby: 13.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 188 837,- Kč
Dražební jistina: 38 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hrob, okres Teplice č.j. 003 ED 90/23
Datum dražby: 13.7.2023 10:00
Vyvolávací cena: 35 000,- Kč
Dražební jistina: 7 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde