soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce bude informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na rodinném domě v obci Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové č.j. 003 EX 1436/08
Datum dražby: 15.1.2019 10:00
Vyvolávací cena: 166 667,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Doubravčice, okres Kolín č.j. 003 EX 169/18
Datum dražby: 15.1.2019 10:00
Vyvolávací cena: 1 333 334,- Kč
Dražební jistina: 120 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/5 na pozemku v Liberci č.j. 003 EX 1921/13
Datum dražby: 15.1.2019 10:00
Vyvolávací cena: 18 000,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/8 na rodinném domě v obci Nová Ves v Horách, okres Most č.j. 003 EX 17470/11
Datum dražby: 22.1.2019 10:00
Vyvolávací cena: 33 334,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v obci Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín č.j. 003 EX 417/13
Datum dražby: 22.1.2019 10:00
Vyvolávací cena: 2 866 667,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Veselí nad Moravou, okres Hodonín č.j. 003 EX 1747/13
Datum dražby: 22.1.2019 10:00
Vyvolávací cena: 155 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v Ondřejově, okres Praha-východ č.j. 003 EX 736/14
Datum dražby: 22.1.2019 10:00
Vyvolávací cena: 14 550 000,- Kč
Dražební jistina: 850 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na bytu v Ústí nad Labem č.j. 003 EX 17645/11
Datum dražby: 29.1.2019 10:00
Vyvolávací cena: 134 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemku v obci Žabonosy, okres Kolín č.j. 003 EX 2656/14
Datum dražby: 29.1.2019 10:00
Vyvolávací cena: 20 667,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde