soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce bude informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 bytu v Příbrami č.j. 003 EX 3571/17
Datum dražby: 3.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 410 000,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, zemědělská stavba na pozemku jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 3.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 4 867,- Kč
Dražební jistina: 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 261/1 (LV 1397) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 3.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 10 934,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 261/2 (LV 1330) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 3.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 9 734,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 262 (LV 1387) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 3.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 9 734,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 263 (LV 1387) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 3.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 8 200,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 264/1 (LV 1386) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 3.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 10 667,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 264/2 (LV 1376) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 3.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 9 934,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 265/1 (LV 1447) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 3.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 10 934,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 265/2 (LV 1388) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 3.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 10 334,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v k.ú. Dubno, okres Příbram č.j. 003 EX 2051/18
Datum dražby: 3.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 19 666 667,- Kč
Dražební jistina: 1 000 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 266 (LV 1396) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 19 867,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 267 (LV 1390) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 7 800,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 270/1 (LV 1395) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 10 134,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 270/2 (LV 843) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 10 134,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 271/1 (LV 1378) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 4 867,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 271/2 (LV 1391) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 7 800,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 272 (LV 1379) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 8 400,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 273 (LV 1507) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 8 800,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 274/1 (LV 1393) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 10 934,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 274/2 (LV 1394) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 10 934,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku - vodní plocha, v obci Železná Ruda, okres Klatovy č.j. 003 EX 5291/13
Datum dražby: 30.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 100 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Tasov, okres Hodonín č.j. 003 EX 4443/07
Datum dražby: 30.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 2 867,- Kč
Dražební jistina: 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v Kasalicích, okres Pardubice č.j. 003 EX 765/14
Datum dražby: 30.4.2019 10:00
Vyvolávací cena: 52 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků Čistá u Litomyšle č.j. 003 ED 1/19
Datum dražby: 25.4.2019 9:00
Vyvolávací cena: 280 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč


Dražba pozemků Částkov u Tachova č.j. 003 ED 2/19
Datum dražby: 25.4.2019 9:45
Vyvolávací cena: 89 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč


Dražba pozemků Stráž u Tachova č.j. 003 ED 3/19
Datum dražby: 25.4.2019 10:30
Vyvolávací cena: 65 600,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč


Dražba pozemků Kočov č.j. 003 ED 4/19
Datum dražby: 25.4.2019 11:15
Vyvolávací cena: 68 500,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč


Dražba pozemků Klatovy č.j. 003 ED 5/19
Datum dražby: 25.4.2019 12:00
Vyvolávací cena: 116 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč


Dražba pozemků Domažlice č.j. 003 ED 6/19
Datum dražby: 25.4.2019 12:45
Vyvolávací cena: 136 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč