soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část C) č.j. 003 EX 6900/19-69
Datum dražby: 15.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 11 214 078,- Kč
Dražební jistina: 1 000 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část B) č.j. 003 EX 6900/19-70
Datum dražby: 20.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 3 542 754,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část D) č.j. 003 EX 6900/19-71
Datum dražby: 20.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 7 286 140,- Kč
Dražební jistina: 800 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Budčeves, okres Jičín č.j. 003 ED 7/21
Datum dražby: 20.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 180 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Obrnice, okres Most č.j. 003 ED 8/21
Datum dražby: 20.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 33 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Smiřice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 9/21
Datum dražby: 20.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 217 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Sušice, okres Klatovy č.j. 003 ED 10/21
Datum dražby: 20.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 266 000,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Jeníkovice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 11/21
Datum dražby: 20.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 414 000,- Kč
Dražební jistina: 65 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Louny, okres Louny č.j. 003 ED 12/21
Datum dražby: 27.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 144 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Lázně Bohdaneč č.j. 003 ED 13/21
Datum dražby: 27.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 595 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Bezděčí u Trnávky č.j. 003 ED 14/21
Datum dražby: 27.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 50 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v Duchcově, okr. Teplice č.j. 003 ED 15/21
Datum dražby: 27.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 840 000,- Kč
Dražební jistina: 90 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v Duchcově, okr. Teplice č.j. 003 ED 16/21
Datum dražby: 27.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 740 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Krupka, okr. Teplice č.j. 003 ED 17/21
Datum dražby: 27.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 327 000,- Kč
Dražební jistina: 50 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba st. pozemků v obci Šetějovice, okr. Benešov č.j. 003 ED 19/21
Datum dražby: 27.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 30 000,- Kč
Dražební jistina: 6 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Kopidlno, okr. Jičín č.j. 003 ED 20/21
Datum dražby: 27.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 166 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 21/21
Datum dražby: 29.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 532 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Vrchotovy Janovice, okr. Benešov č.j. 003 ED 22/21
Datum dražby: 29.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 46 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražby pozemku v obci Lochousice, okr. Plzeň-sever č.j. 003 ED 23/21
Datum dražby: 29.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 88 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v Bílině, okr. Teplice č.j. 003 ED 24/21
Datum dražby: 29.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 55 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Tachov č.j. 003 ED 25/21
Datum dražby: 29.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 447 000,- Kč
Dražební jistina: 65 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Konstantinovy Lázně č.j. 003 ED 26/21
Datum dražby: 29.4.2021 10:00
Vyvolávací cena: 98 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Vítkov, okr. Opava č.j. 003 ED 27/21
Datum dražby: 4.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 140 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Heřmanova Huť, okr. Plzeň-sever č.j. 003 ED 28/21
Datum dražby: 4.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 65 000,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ústrašice, okr. Tábor č.j. 003 ED 29/21
Datum dražby: 4.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 204 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Planá, okr. Tachov č.j. 003 ED 30/21
Datum dražby: 4.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 35 000,- Kč
Dražební jistina: 6 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Ctiboř, okr. Tachov č.j. 003 ED 31/21
Datum dražby: 11.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 319 000,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Zabrušany, okr. Teplice č.j. 003 ED 32/21
Datum dražby: 11.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 1 750 000,- Kč
Dražební jistina: 120 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Zabrušany, okr. Teplice č.j. 003 ED 33/21
Datum dražby: 11.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 125 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Zabrušany, okr. Teplice č.j. 003 ED 34/21
Datum dražby: 11.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 109 000,- Kč
Dražební jistina: 18 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytového domu č.p. 1315 na pozemku jiného vlastníka a pozemku parc. č. 2460/15, vše v k.ú. Stará Boleslav. č.j. 003 ED 6/21
Datum dražby: 18.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 3 068 620,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvl. podílu na garážích a přilehlých pozemcích v Praze Vysočanech č.j. 003 ED 18/21
Datum dražby: 25.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 1 790 000,- Kč
Dražební jistina: 120 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde