soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

!!! Upozornění na změnu čísla účtu pro příjem plateb !!!

S okamžitou účinností dochází ke změně čísla účtu

Platby, které původně směřovaly na účet číslo 4200222730/6800 posílejte nově na účet u České spořitelny, a.s., číslo
142793309/0800

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba bytového domu v obci Roudnice nad Labem, okres Litoměřice č.j. 003 ED 236/22
Datum dražby: 14.2.2023 10:00
Vyvolávací cena: 9 040 000,- Kč
Dražební jistina: 600 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/10 parcely č. 1340, jejíž součástí je rodinný dům č.p. 549 a parcely č. 1341, v obci Dolní Kounice, okres Brno-venkov č.j. 003 ED 1/23
Datum dražby: 22.2.2023 10:00
Vyvolávací cena: 100 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku v obci Kobylí, okres Břeclav č.j. 003 EX 1301/19
Datum dražby: 22.2.2023 10:00
Vyvolávací cena: 54 368,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Krupka, okres Teplice č.j. 003 ED 2/23
Datum dražby: 28.2.2023 10:00
Vyvolávací cena: 746 667,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Krupka, okres Teplice č.j. 003 ED 3/23
Datum dražby: 28.2.2023 10:00
Vyvolávací cena: 287 333,- Kč
Dražební jistina: 52 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Žatec, okres Louny č.j. 003 ED 4/23
Datum dražby: 28.2.2023 10:00
Vyvolávací cena: 44 667,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Žatec, okres Louny č.j. 003 ED 5/23
Datum dražby: 28.2.2023 10:00
Vyvolávací cena: 108 000,- Kč
Dražební jistina: 21 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hrob, okres Teplice č.j. 003 ED 6/23
Datum dražby: 28.2.2023 10:00
Vyvolávací cena: 216 667,- Kč
Dražební jistina: 42 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Bílina, okres Teplice č.j. 003 ED 7/23
Datum dražby: 28.2.2023 10:00
Vyvolávací cena: 380 000,- Kč
Dražební jistina: 65 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hradištko, okres Praha-západ č.j. 003 DD 8/23
Datum dražby: 1.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 261 500,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Tisová, okres Tachov č.j. 003 ED 9/23
Datum dražby: 1.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 28 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Čeradice, okres Louny č.j. 003 ED 10/23
Datum dražby: 1.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 82 500,- Kč
Dražební jistina: 17 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Dětřichov, okres Svitavy č.j. 003 ED 11/23
Datum dražby: 1.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 124 025,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Mladkov, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 12/23
Datum dražby: 1.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 46 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Osek, okres Teplice č.j. 003 ED 13/23
Datum dražby: 1.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 54 667,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hrob, okres Teplice č.j. 003 ED 14/23
Datum dražby: 2.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 39 333,- Kč
Dražební jistina: 7 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Tymákov, okres Plzeň-město č.j. 003 DD 15/23
Datum dražby: 2.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 224 000,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Chlistov, okres Klatovy č.j. 003 ED 16/23
Datum dražby: 2.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 100 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Velký Třebešov, okres Náchod č.j. 003 ED 17/23
Datum dražby: 2.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 248 000,- Kč
Dražební jistina: 48 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Smiřice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 18/23
Datum dražby: 2.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 495 000,- Kč
Dražební jistina: 95 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Stříbro, okres Tachov č.j. 003 ED 19/23
Datum dražby: 2.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 57 500,- Kč
Dražební jistina: 11 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytového domu v Ústí nad Labem, k.ú. Střekov č.j. 003 ED 25/23
Datum dražby: 2.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 12 000 000,- Kč
Dražební jistina: 1 000 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hrob, okres Teplice č.j. 003 ED 20/23
Datum dražby: 3.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 44 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Teplice, okres Teplice č.j. 003 ED 21/23
Datum dražby: 3.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 153 500,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Teplice, okres Teplice č.j. 003 ED 22/23
Datum dražby: 3.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 265 000,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Teplice, okres Teplice č.j. 003 ED 23/23
Datum dražby: 3.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 105 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Smiřice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 24/23
Datum dražby: 3.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 590 000,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 bytu v Praze, Dejvicích č.j. 003 EX 64/21
Datum dražby: 22.3.2023 10:00
Vyvolávací cena: 2 470 000,- Kč
Dražební jistina: 470 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba st. pozemku, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, v obci Libáň, okres Jičín č.j. 003 ED 26/23
Datum dražby: 4.4.2023 10:00
Vyvolávací cena: 355 000,- Kč
Dražební jistina: 65 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Stod, okres Plzeň-jih č.j. 003 DD 27/23
Datum dražby: 4.4.2023 10:00
Vyvolávací cena: 32 000,- Kč
Dražební jistina: 7 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba souboru pozemků v obci Moldava, okr. Teplice č.j. 003 ED 28/23
Datum dražby: 4.4.2023 10:00
Vyvolávací cena: 812 500,- Kč
Dražební jistina: 120 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Žatec, okres Louny č.j. 003 ED 29/23
Datum dražby: 4.4.2023 10:00
Vyvolávací cena: 610 667,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Mochtín, okres Klatovy č.j. 003 ED 30/23
Datum dražby: 4.4.2023 10:00
Vyvolávací cena: 75 333,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Chotěboř, okres Havlíčkův Brod č.j. 003 ED 31/23
Datum dražby: 4.4.2023 10:00
Vyvolávací cena: 100 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Jeníkov, okres Teplice č.j. 003 ED 32/23
Datum dražby: 5.4.2023 10:00
Vyvolávací cena: 126 667,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Jeníkov, okres Teplice č.j. 003 ED 33/23
Datum dražby: 5.4.2023 10:00
Vyvolávací cena: 164 667,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Jeníkov, okres Teplice č.j. 003 ED 34/23
Datum dražby: 5.4.2023 10:00
Vyvolávací cena: 139 333,- Kč
Dražební jistina: 27 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde