soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemcích v obci Rataje a v obci Jarohněvice, okres Kroměříž č.j. 003 EX 2190/17
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 103 334,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na RD v obci Kojetín, okres Přerov č.j. 003 EX 13020/11
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 46 667,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/4 na domě (zemědělská usedlost) v obci Stará Paka, okres Jičín č.j. 003 EX 2009/18
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 53 334,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba členského podílu v bytovém družstvu SBD Krušnohor, s nímž je spojeno právo nájmu a užívání bytové jednotky č. 13, nacházející se v domě č.p./č.o. 40/26, v ulici Kpt. Jaroše, Most, 434 01. č.j. 003 EX 4761/15
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 426 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba lesního pozemku u Ronově nad Doubravou č.j. 003 EX 1381/15
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 41 100,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba st. pozemků v obci Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek č.j. 003 ED 1/20
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 1 177 000,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Spoluvlastnický podíl 1/5 na rodinném domě v obci Kšely, okres Kolín č.j. 003 EX 10590/11
Datum dražby: 10.3.2020 10:00
Vyvolávací cena: 12 000,- Kč
Dražební jistina: 4 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/10 na RD v obci Dubá, okres Česká Lípa č.j. 003 EX 2164/07
Datum dražby: 10.3.2020 10:00
Vyvolávací cena: 25 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba st. pozemku v kú Sudislav nad Orlicí, jehož součástí je stavba bez čp/če, technická vybavenost (vodojem) č.j. 003 ED 2/20
Datum dražby: 10.3.2020 10:00
Vyvolávací cena: 100 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba domu s přilehlými pozemky v obci Jistebnice, okres Tábor č.j. 003 EX 6600/19
Datum dražby: 10.3.2020 10:00
Vyvolávací cena: 566 667,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Hrobčice, okres Teplice č.j. 003 ED 3/20
Datum dražby: 10.3.2020 10:00
Vyvolávací cena: 40 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Jeníkov, okres Teplice č.j. 003 ED 4/20
Datum dražby: 10.3.2020 10:00
Vyvolávací cena: 136 000,- Kč
Dražební jistina: 36 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v obci Černovice, okres Chomutov č.j. 003 EX 959/19
Datum dražby: 23.4.2020 10:00
Vyvolávací cena: 2 769 360,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytu v obci Chomutov, okres Chomutov č.j. 003 EX 959/19
Datum dražby: 23.4.2020 10:00
Vyvolávací cena: 348 582,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde