soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Opakovaná dražba st. pozemku v obci Planá, okres Tachov č.j. 003 DD 97/20
Datum dražby: 27.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 105 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba st. pozemků v obci Košťany, okres Teplice č.j. 003 DD 99/20
Datum dražby: 27.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 84 700,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemku v obci Jeníkov, okres Teplice č.j. 003 DD 100/20
Datum dražby: 27.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 91 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Krupka, okres Teplice č.j. 003 DD 101/20
Datum dražby: 27.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 810 000,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba st. pozemku, jehož součástí je stavba č.p. 24 Osikov, v obci Bratrušov, okres Šumperk č.j. 003 DD 102/20
Datum dražby: 27.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 174 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemku v obci Petrovice u Karviné, okres Karviná č.j. 003 DD 103/20
Datum dražby: 27.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 100 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků parcelní číslo 577/10, 577/12, 577/24 v obci Krupka, okres Teplice č.j. 003 DD 104/20
Datum dražby: 27.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 193 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Orlová, okres Karviná. Na pozemku stojí stavba jiného vlastníka, která není předmětem dražby. č.j. 003 DD 105/20
Datum dražby: 27.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 433 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemků v obci Fulnek, okres Nový Jičín č.j. 003 DD 106/20
Datum dražby: 27.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 210 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemku v obci Moravská Třebová, okres Svitavy č.j. 003 DD 107/20
Datum dražby: 27.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 242 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemku v obci Bezděčí u Trnávky, okres Svitavy (na pozemku stojí stavba jiného vlastníka, která není předmětem dražby) č.j. 003 DD 108/20
Datum dražby: 28.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 65 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemků v obci Hladké Životice, okres Nový Jičín č.j. 003 DD 109/20
Datum dražby: 28.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 50 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba st. pozemku v kú Sudislav nad Orlicí, jehož součástí je stavba bez čp/če, technická vybavenost (vodojem) č.j. 003 DD 110/20
Datum dražby: 28.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 67 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemků v obci Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek č.j. 003 DD 111/20
Datum dražby: 28.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 785 000,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ostrava, okres Ostrava-město č.j. 003 DD 112/20
Datum dražby: 28.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 285 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemků v obci Bohumín, okres Karviná č.j. 003 DD 113/20
Datum dražby: 28.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 2 034 000,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemků v obci Orlová, okres Karviná (na pozemku stojí stavba bez čp/če, rozestavěná zahradní chata) č.j. 003 DD 114/20
Datum dražby: 28.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 104 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemku o výměře 1461 m2 v obci Petřvald, okres Nový Jičín č.j. 003 DD 115/20
Datum dražby: 28.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 300 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ostrava, okres Ostrava-město (součástí pozemkové parcely 716 se nachází stavba bez čp/če (tech. vyb.), která není předmětem dražby). č.j. 003 DD 116/20
Datum dražby: 28.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 1 050 000,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku o výměře 1503 m2 v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 DD 117/20
Datum dražby: 28.1.2021 10:00
Vyvolávací cena: 28 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba domu v obci Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 EX 19505/11
Datum dražby: 2.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 136 584,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 100/1000 na pozemcích v obci Pchery, okres Kladno č.j. 003 EX 6820/13
Datum dražby: 2.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 594 131,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemku v obci Lipník nad Bečvou, okres Přerov č.j. 003 EX 3729/05-140
Datum dražby: 2.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 50 838,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu 1/6 na lesním pozemku v obci Samšina, okres Jičín č.j. 003 EX 2030/07-68
Datum dražby: 2.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 15 889,- Kč
Dražební jistina: 3 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Polerady, okres Most č.j. 003 DD 118/20
Datum dražby: 2.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 275 000,- Kč
Dražební jistina: 65 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Nová Paka, okres Jičín č.j. 003 DD 119/20
Datum dražby: 2.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 225 000,- Kč
Dražební jistina: 55 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Přimda, okres Tachov č.j. 003 DD 120/20
Datum dražby: 2.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 115 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Vysoká, okres Bruntál č.j. 003 DD 121/20
Datum dražby: 2.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 20 000,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku o výměře 11310 m2 v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 DD 122/20
Datum dražby: 2.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 1 827 100,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků (vodní plocha) v obci Skřipov, okres Opava č.j. 003 DD 123/20
Datum dražby: 2.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 575 000,- Kč
Dražební jistina: 75 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ostrava, okres Ostrava-město č.j. 003 DD 124/20
Datum dražby: 2.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 447 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Štramberk, okres Nový Jičín č.j. 003 DD 125/20
Datum dražby: 2.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 20 000,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu Všestary Praha - východ č.j. 003 EX 167/20
Datum dražby: 4.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 4 044 929,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu na pozemcích v obci Oldřichovice, okr. Zlín č.j. 003 EX 1954/07
Datum dražby: 16.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 32 445,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu na pozemku v obci Napajedla č.j. 003 EX 1954/07
Datum dražby: 16.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 10 596,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na lesním pozemku v obci Krňany, okres Benešov č.j. 003 EX 4745/13
Datum dražby: 16.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 161 863,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Bílina, okres Teplice č.j. 003 DD 95/20
Datum dražby: 23.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 235 000,- Kč
Dražební jistina: 65 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Dolní Žandov č.j. 003 ED 126/20
Datum dražby: 23.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 80 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v Teplicích č.j. 003 ED 127/20
Datum dražby: 23.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 3 914 350,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba členského podílu povinného v byt. družstvu: Družstvo 99 - Háje, se sídlem Steinerova 602/16, Praha 4 č.j. 003 EX 164/20
Datum dražby: 23.2.2021 10:00
Vyvolávací cena: 3 286 000,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v Praze - Troji č.j. 003 EX 6900/19
Datum dražby: 9.3.2021 10:00
Vyvolávací cena: 13 058 767,- Kč
Dražební jistina: 1 000 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v Moravském Berouně č.j. 003 EX 2190/11
Datum dražby: 9.3.2021 10:00
Vyvolávací cena: 17 727,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde