soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemků obci Černošice, okres Praha-západ č.j. 003 ED 19/19
Datum dražby: 28.1.2020 10:00
Vyvolávací cena: 130 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Želiv, okres Pelhřimov č.j. 003 ED 21/19
Datum dražby: 28.1.2020 10:00
Vyvolávací cena: 120 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v obci Rostoklaty, okres Kolín č.j. 003 EX 8642/17
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 100 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemcích v obci Rataje a v obci Jarohněvice, okres Kroměříž č.j. 003 EX 2190/17
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 103 334,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na RD v obci Kojetín, okres Přerov č.j. 003 EX 13020/11
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 46 667,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/4 na domě (zemědělská usedlost) v obci Stará Paka, okres Jičín č.j. 003 EX 2009/18
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 53 334,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba členského podílu v bytovém družstvu SBD Krušnohor, s nímž je spojeno právo nájmu a užívání bytové jednotky č. 13, nacházející se v domě č.p./č.o. 40/26, v ulici Kpt. Jaroše, Most, 434 01. č.j. 003 EX 4761/15
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 426 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba lesního pozemku u Ronově nad Doubravou č.j. 003 EX 1381/15
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 41 100,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/4 na rodinném domě v obci Lysá nad Labem, okres Nymburk č.j. 003 EX 1679/06
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 300 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba st. pozemků v obci Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek č.j. 003 ED 1/20
Datum dražby: 27.2.2020 10:00
Vyvolávací cena: 1 177 000,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde