soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 1/8 na RD v obci Cvrčovice, okres Kladno č.j. 003 EX 4349/07
Datum dražby: 10.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 40 500,- Kč
Dražební jistina: 5 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 bytu v obci Mariánské Lázně, okres Cheb č.j. 003 EX 3954/11
Datum dražby: 10.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 360 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Lužná, okres Rakovník č.j. 003 EX 6400/13
Datum dražby: 10.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 80 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Železná Ruda, okres Klatovy č.j. 003 EX 5291/13
Datum dražby: 10.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 75 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Církvice, okres Kutná Hora č.j. 003 EX 955/06
Datum dražby: 10.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 40 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemku (LV 21) v obci Kozojedy, okres Jičín č.j. 003 EX 717/04
Datum dražby: 24.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 13 334,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/8 na pozemku (LV 98) v obci Kozojedy, okres Jičín č.j. 003 EX 717/04
Datum dražby: 24.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 14 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemku (LV 111) v obci Slavhostice, okres Jičín č.j. 003 EX 717/04
Datum dražby: 24.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 12 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/18 na pozemku (LV 191) v obci Žlunice, okres Jičín č.j. 003 EX 717/04
Datum dražby: 24.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 300,- Kč
Dražební jistina: 100,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemku (LV 227) v obci Žlunice, okres Jičín č.j. 003 EX 717/04
Datum dražby: 24.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 22 667,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v Kasalicích, okres Pardubice č.j. 003 EX 765/14
Datum dražby: 24.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 39 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde