soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce bude informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na rodinné rekreaci, Praha - Velká Chuchle č.j. 003 EX 5360/11
Datum dražby: 12.4.2018 10:00
Vyvolávací cena: 200 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba jiné stavby v obci Bystřice, okres Benešov č.j. 003 EX 2385/17
Datum dražby: 12.4.2018 10:00
Vyvolávací cena: 433 334,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Pozemky v obci Veselí nad Moravou č.j. 003 EX 1747/13
Datum dražby: 12.4.2018 10:00
Vyvolávací cena: 248 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Kněževes, okres Rakovník č.j. 003 EX 1054/07
Datum dražby: 12.4.2018 10:00
Vyvolávací cena: 1 028 000,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/16 na RD, kat. území Vodice u Tábora č.j. 003 EX 4586/12
Datum dražby: 12.4.2018 10:00
Vyvolávací cena: 20 000,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 7/16 na rodinné rekreaci spolu s podílem 7/64 na příjezdové cestě v Hrusicích, okres Praha - východ č.j. 003 EX 532/16
Datum dražby: 24.4.2018 10:00
Vyvolávací cena: 168 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytu v Plzni č.j. 003 EX 1223/17
Datum dražby: 24.4.2018 10:00
Vyvolávací cena: 930 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu, obec Černošice č.j. 003 EX 9311/17
Datum dražby: 15.5.2018 10:00
Vyvolávací cena: 2 133 334,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde