soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemku v obci Lutopecny, okres Kroměříž č.j. 003 EX 13519/11
Datum dražby: 2.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 24 475,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytu v obci Žatec, okres Louny č.j. 003 EX 483/16
Datum dražby: 2.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 740 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemcích (vodní plocha, orná půda) v obci Loděnice, okres Brno-venkov č.j. 003 EX 3534/14
Datum dražby: 2.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 39 507,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků (ostatní plocha) v obci Přibyslav, okres Havlíčkův Brod č.j. 003 ED 38/20
Datum dražby: 2.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 165 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba st. pozemku v obci Planá, okres Tachov č.j. 003 ED 39/20
Datum dražby: 2.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 157 300,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba st. pozemků v obci Košťany, okres Teplice č.j. 003 ED 40/20
Datum dražby: 2.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 127 050,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytu v obci Chomutov, okres Chomutov č.j. 003 EX 959/19
Datum dražby: 2.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 348 582,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba st. pozemku (zbořeniště) a pozemku (ostatní plocha) v obci Kladruby, okres Tachov č.j. 003 ED 41/20
Datum dražby: 2.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 32 000,- Kč
Dražební jistina: 4 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Klatovy, okres Klatovy č.j. 003 ED 42/20
Datum dražby: 2.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 23 000,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytu v obci Frýdlant, okres Liberec č.j. 003 EX 1792/12
Datum dražby: 2.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 847 509,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Obrnice, okres Most č.j. 003 ED 43/20
Datum dražby: 9.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 49 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Louny, okres Louny č.j. 003 ED 44/20
Datum dražby: 9.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 215 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa č.j. 003 ED 45/20
Datum dražby: 9.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 385 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku (orná půda) v obci Zvole, okres Praha-západ č.j. 003 EX 30/20
Datum dražby: 23.9.2020 10:00
Vyvolávací cena: 535 197,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde