soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

!!! Upozornění na změnu čísla účtu pro příjem plateb !!!

S okamžitou účinností dochází ke změně čísla účtu

Platby, které původně směřovaly na účet číslo 4200222730/6800 posílejte nově na účet u České spořitelny, a.s., číslo
142793309/0800

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba rodinného domu v Roudnici nad Labem č.j. 003 ED 1/24
Datum dražby: 19.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 3 350 000,- Kč
Dražební jistina: 350 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 2/24
Datum dražby: 25.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 108 667,- Kč
Dražební jistina: 22 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Jeřice, okres Jičín č.j. 003 ED 3/24
Datum dražby: 25.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 39 333,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Blovice, okres Plzeň-jih č.j. 003 ED 4/24
Datum dražby: 25.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 50 483,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ošelín, okres Tachov č.j. 003 ED 5/24
Datum dražby: 25.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 50 050,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Měcholupy, okres Louny č.j. 003 ED 6/24
Datum dražby: 25.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 34 243,- Kč
Dražební jistina: 7 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ohníč, okres Teplice č.j. 003 ED 7/24
Datum dražby: 26.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 232 000,- Kč
Dražební jistina: 47 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Ohníč, okres Teplice č.j. 003 ED 8/24
Datum dražby: 26.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 82 000,- Kč
Dražební jistina: 16 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ohníč, okres Teplice č.j. 003 ED 9/24
Datum dražby: 26.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 183 333,- Kč
Dražební jistina: 36 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Klatovy, okres Klatovy č.j. 003 ED 10/24
Datum dražby: 26.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 154 710,- Kč
Dražební jistina: 31 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Klatovy, okres Klatovy č.j. 003 ED 11/24
Datum dražby: 26.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 337 946,- Kč
Dražební jistina: 67 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku v obci Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod č.j. 003 ED 12/24
Datum dražby: 27.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 35 467,- Kč
Dražební jistina: 7 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Hrušov, okres Mladá Boleslav č.j. 003 ED 13/24
Datum dražby: 27.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 51 995,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hrušov, okres Mladá Boleslav č.j. 003 ED 14/24
Datum dražby: 27.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 125 891,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Polerady, okres Most č.j. 003 ED 15/24
Datum dražby: 27.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 83 333,- Kč
Dražební jistina: 17 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba osobního automobilu zn. HYUNDAI, obch. ozn. GENESIS COUPE č.j. 003 EX 30/23-19
Datum dražby: 27.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 16 000,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba osobního automobilu zn. HYUNDAI, obch. ozn. I 10 č.j. 003 EX 30/23-20
Datum dražby: 27.3.2024 10:00
Vyvolávací cena: 8 000,- Kč
Dražební jistina: 6 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde