soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

!!! Upozornění na změnu čísla účtu pro příjem plateb !!!

S okamžitou účinností dochází ke změně čísla účtu

Platby, které původně směřovaly na účet číslo 4200222730/6800 posílejte nově na účet u České spořitelny, a.s., číslo
142793309/0800

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemku v obci Krupka, okres Teplice č.j. 003 ED 97/23
Datum dražby: 26.9.2023 10:00
Vyvolávací cena: 115 000,- Kč
Dražební jistina: 22 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 98/23
Datum dražby: 26.9.2023 10:00
Vyvolávací cena: 163 000,- Kč
Dražební jistina: 33 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Bezdružice, okres Tachov č.j. 003 ED 99/23
Datum dražby: 26.9.2023 10:00
Vyvolávací cena: 48 500,- Kč
Dražební jistina: 8 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v Teplicích, obec. část Sobědruhy č.j. 003 ED 100/23
Datum dražby: 26.9.2023 10:00
Vyvolávací cena: 48 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Opatov, okres Svitavy č.j. 003 ED 102/23
Datum dražby: 26.9.2023 10:00
Vyvolávací cena: 96 000,- Kč
Dražební jistina: 16 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v Neratovicích č.j. 003 ED 104/23
Datum dražby: 18.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 2 670 000,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v Terezíně č.j. 003 ED 105/23
Datum dražby: 18.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 4 800 000,- Kč
Dražební jistina: 400 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Líšina, okres Plzeň-jih č.j. 003 ED 106/23
Datum dražby: 24.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 2 555 600,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Hrob, okres Teplice č.j. 003 ED 107/23
Datum dražby: 24.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 808 800,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Dubí, okres Teplice č.j. 003 ED 108/23
Datum dražby: 24.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 2 341 200,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Tábor, okres Tábor č.j. 003 ED 109/23
Datum dražby: 24.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 754 400,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Františkovy Lázně, okres Cheb č.j. 003 ED 110/23
Datum dražby: 25.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 1 523 750,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Rybník, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 111/23
Datum dražby: 25.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 275 900,- Kč
Dražební jistina: 55 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Srbice, okres Teplice č.j. 003 ED 112/23
Datum dražby: 25.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 3 752 000,- Kč
Dražební jistina: 350 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou č.j. 003 ED 113/23
Datum dražby: 25.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 5 416 700,- Kč
Dražební jistina: 500 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever č.j. 003 DD 114/23
Datum dražby: 26.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 559 900,- Kč
Dražební jistina: 110 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Nové Sedlo, okres Louny č.j. 003 ED 115/23
Datum dražby: 26.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 1 104 200,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Teplice, okres Teplice č.j. 003 ED 116/23
Datum dražby: 26.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 1 741 400,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Všeruby, okres Domažlice č.j. 003 ED 117/23
Datum dražby: 26.10.2023 10:00
Vyvolávací cena: 1 300 350,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde