soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

!!! Upozornění na změnu čísla účtu pro příjem plateb !!!

S okamžitou účinností dochází ke změně čísla účtu

Platby, které původně směřovaly na účet číslo 4200222730/6800 posílejte nově na účet u České spořitelny, a.s., číslo
142793309/0800

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu na vícegeneračním rodinném domě č.p. 76, v obci Horní Branná, okr. Semily. č.j. 003 ED 237/22
Datum dražby: 18.1.2023 10:00
Vyvolávací cena: 500 000,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu na rodinném domě č.p. 44, v obci Zálesí, okr. Znojmo č.j. 003 ED 238/22
Datum dražby: 18.1.2023 10:00
Vyvolávací cena: 500 000,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytu 2+1 v Kraslicích, okr. Sokolov č.j. 003 ED 239/22
Datum dražby: 18.1.2023 10:00
Vyvolávací cena: 500 000,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde