soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

!!! Upozornění na změnu čísla účtu pro příjem plateb !!!

S okamžitou účinností dochází ke změně čísla účtu

Platby, které původně směřovaly na účet číslo 4200222730/6800 posílejte nově na účet u České spořitelny, a.s., číslo
142793309/0800

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na st. parcele č. 77, jejíž součástí je rodinný dům č.p. 92, parcele č. 77/4 a garáži (RD má dispozici 3+1 v 1.NP a 2+1 v podkroví) v obci Olbramkostel, okr. Znojmo č.j. 003 ED 62/24
Datum dražby: 26.6.2024 10:00
Vyvolávací cena: 80 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na rodinném domě, orné půdě a lesním pozemku v obci Pavlíkov, okres Rakovník č.j. 003 EX 707/12
Datum dražby: 26.6.2024 10:00
Vyvolávací cena: 644 000,- Kč
Dražební jistina: 124 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Kočov, okres Tachov č.j. 003 ED 42/24
Datum dražby: 8.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 84 666,- Kč
Dražební jistina: 17 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Osek, okres Teplice č.j. 003 ED 44/24
Datum dražby: 8.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 142 666,- Kč
Dražební jistina: 28 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Planá, okres Tachov č.j. 003 ED 43/24
Datum dražby: 8.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 106 666,- Kč
Dražební jistina: 21 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Všeruby, okres Plzeň-sever č.j. 003 ED 46/24
Datum dražby: 8.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 43 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hrádek, okres Klatovy č.j. 003 ED 45/24
Datum dražby: 8.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 162 666,- Kč
Dražební jistina: 32 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Všeruby, okres Plzeň-sever č.j. 003 DD 47/24
Datum dražby: 9.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 65 000,- Kč
Dražební jistina: 12 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Kočov, okres Tachov č.j. 003 ED 48/24
Datum dražby: 9.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 52 666,- Kč
Dražební jistina: 10 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Kočov, okres Tachov č.j. 003 ED 49/24
Datum dražby: 9.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 62 666,- Kč
Dražební jistina: 12 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Lahošť, okres Teplice č.j. 003 ED 50/24
Datum dražby: 9.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 159 333,- Kč
Dražební jistina: 32 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Tisová, okres Tachov č.j. 003 ED 51/24
Datum dražby: 9.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 107 333,- Kč
Dražební jistina: 21 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Tisová, okres Tachov č.j. 003 ED 52/24
Datum dražby: 10.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 43 333,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Stříbro, okres Tachov č.j. 003 ED 53/24
Datum dražby: 10.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 29 333,- Kč
Dražební jistina: 6 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Stříbro, okres Tachov č.j. 003 ED 54/24
Datum dražby: 10.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 46 666,- Kč
Dražební jistina: 9 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Stříbro, okres Tachov č.j. 003 ED 55/24
Datum dražby: 10.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 69 333,- Kč
Dražební jistina: 14 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Černožice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 56/24
Datum dražby: 10.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 139 333,- Kč
Dražební jistina: 28 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Černožice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 57/24
Datum dražby: 11.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 231 333,- Kč
Dražební jistina: 46 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Černožice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 58/24
Datum dražby: 11.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 67 333,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Třebovice, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 59/24
Datum dražby: 11.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 252 000,- Kč
Dražební jistina: 50 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Třebovice, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 61/24
Datum dražby: 11.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 353 333,- Kč
Dražební jistina: 71 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Třebovice, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 60/24
Datum dražby: 11.7.2024 10:00
Vyvolávací cena: 518 666,- Kč
Dražební jistina: 104 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde