soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemku v Ostravě, k.ú. Polanka nad Odrou č.j. 003 ED 14/19
Datum dražby: 5.11.2019 10:00
Vyvolávací cena: 180 000,- Kč
Dražební jistina: 50 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Ludgeřovice, okres Opava č.j. 003 EX 5640/13
Datum dražby: 5.11.2019 10:00
Vyvolávací cena: 42 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 257/1000 na zahradě v obci Opava č.j. 003 EX 1620/19
Datum dražby: 5.11.2019 10:00
Vyvolávací cena: 80 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemcích v obci Tehovec, okres Praha-východ č.j. 003 EX 1309/10
Datum dražby: 19.11.2019 10:00
Vyvolávací cena: 56 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/8 na pozemcích v obci Kamenice, okres Praha-východ č.j. 003 EX 3880/05
Datum dražby: 19.11.2019 10:00
Vyvolávací cena: 86 667,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde