soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba rodinného domu v obci Černovice, okres Chomutov č.j. 003 EX 959/19
Datum dražby: 23.4.2020 10:00
Vyvolávací cena: 2 769 360,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytu v obci Chomutov, okres Chomutov č.j. 003 EX 959/19
Datum dražby: 23.4.2020 10:00
Vyvolávací cena: 348 582,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Dolní Bukovsko, okres České Budějovice č.j. 003 ED 10/20
Datum dražby: 23.4.2020 10:00
Vyvolávací cena: 740 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Kosoř, okres Praha-západ (na pozemku stojí stavba jiného vlastníka) č.j. 003 ED 11/20
Datum dražby: 23.4.2020 10:00
Vyvolávací cena: 1 800 000,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu s přilehlým pozemkem v obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem č.j. 003 EX 1862/18
Datum dražby: 23.4.2020 10:00
Vyvolávací cena: 3 034 000,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v k.ú. Křimice, okres Plzeň-město č.j. 003 ED 12/20
Datum dražby: 6.5.2020 10:00
Vyvolávací cena: 280 000,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v obci Česká Lípa, kú Častolovice u České Lípy č.j. 003 EX 6232/19
Datum dražby: 6.5.2020 10:00
Vyvolávací cena: 2 060 000,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/36 na rozestavěném ubytovacím zařízení v obci Metylovice, okres Frýdek-Místek č.j. 003 EX 6442/19
Datum dražby: 6.5.2020 10:00
Vyvolávací cena: 94 094,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/6 na pozemku v obci Kunovice, okres Uherské Hradiště č.j. 003 EX 959/19
Datum dražby: 6.5.2020 10:00
Vyvolávací cena: 2 362,- Kč
Dražební jistina: 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/18 na pozemku v obci Hluk, okres Uherské Hradiště č.j. 003 EX 959/19
Datum dražby: 6.5.2020 10:00
Vyvolávací cena: 40,- Kč
Dražební jistina: 20,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/18 na pozemcích v obci Hluk, okres Uherské Hradiště č.j. 003 EX 959/19
Datum dražby: 6.5.2020 10:00
Vyvolávací cena: 1 634,- Kč
Dražební jistina: 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde