soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce bude informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na bytu v Ústí nad Labem č.j. 003 EX 17645/11
Datum dražby: 29.1.2019 10:00
Vyvolávací cena: 134 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemku v obci Žabonosy, okres Kolín č.j. 003 EX 2656/14
Datum dražby: 29.1.2019 10:00
Vyvolávací cena: 20 667,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvl. podílu o velikosti id. 2/5 na byt. domě v Pardubicích č.j. 003 ED 4/18
Datum dražby: 29.1.2019 10:00
Vyvolávací cena: 3 480 000,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 2/3 na rodinné rekreaci v obci Štěchovice, okres Praha-západ č.j. 003 EX 3679/14
Datum dražby: 19.2.2019 10:00
Vyvolávací cena: 73 334,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnických podílů v obci Hovorany, okres Hodonín č.j. 003 EX 3200/15
Datum dražby: 19.2.2019 10:00
Vyvolávací cena: 33 334,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v obci Pětihosty, okres Praha-východ č.j. 003 EX 676/13
Datum dražby: 19.2.2019 10:00
Vyvolávací cena: 1 943 334,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku na kterém stojí stavba jiného vlastníka zapsaná na LV 4556 v obci Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou č.j. 003 EX 1215/10
Datum dražby: 19.2.2019 10:00
Vyvolávací cena: 23 334,- Kč
Dražební jistina: 6 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Doubravčice, okres Kolín č.j. 003 EX 169/18
Datum dražby: 19.2.2019 10:00
Vyvolávací cena: 1 333 334,- Kč
Dražební jistina: 120 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/3 na rodinném domě v obci Žiželice, okres Kolín č.j. 003 EX 266/18
Datum dražby: 26.2.2019 10:00
Vyvolávací cena: 140 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v obci Vrbice, okres Nymburk č.j. 003 EX 7086/11
Datum dražby: 26.2.2019 10:00
Vyvolávací cena: 546 667,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 11/12 na rodinném domě v kat. území Dolní Kamenice spolu se spoluvlastnickým podílem 5/12 na přihlehlých pozemcích v k.ú. Dolní Kamenice č.j. 003 EX 3493/08
Datum dražby: 26.2.2019 10:00
Vyvolávací cena: 226 667,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde