soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemcích v obci Tehovec, okres Praha-východ č.j. 003 EX 1309/10
Datum dražby: 19.11.2019 10:00
Vyvolávací cena: 56 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/8 na pozemcích v obci Kamenice, okres Praha-východ č.j. 003 EX 3880/05
Datum dražby: 19.11.2019 10:00
Vyvolávací cena: 86 667,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Kněževes, okres Rakovník č.j. 003 EX 1054/07
Datum dražby: 3.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 771 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Chotěšov, okres Plzeň-jih č.j. 003 ED 15/19
Datum dražby: 3.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 250 000,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Úhonice, okres Praha-západ č.j. 003 ED 16/19
Datum dražby: 3.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 50 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Sušice, okres Klatovy č.j. 003 ED 17/19
Datum dražby: 3.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 20 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytu v Praze 4 Nuslích č.j. 003 EX 2067/18
Datum dražby: 3.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 1 633 334,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Přídolí, okres Český Krumlov č.j. 003 ED 18/19
Datum dražby: 10.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 730 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 261/1 (LV 1397) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 8 200,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 261/2 (LV 1330) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 7 300,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 262 (LV 1387) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 7 300,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 264/1 (LV 1386) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 8 000,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 264/2 (LV 1376) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 7 450,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 265/1 (LV 1447) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 8 200,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 265/2 (LV 1388) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 7 750,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku st. 263 (LV 1387) jiného vlastníka č.j. 003 EX 173/18
Datum dražby: 10.12.2019 10:00
Vyvolávací cena: 6 150,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde