soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část "A") č.j. 003 EX 6900/19
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 1 149 282,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část "B") č.j. 003 EX 6900/19
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 5 904 591,- Kč
Dražební jistina: 300 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část "C") č.j. 003 EX 6900/19
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 18 690 129,- Kč
Dražební jistina: 1 000 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část "D") č.j. 003 EX 6900/19
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 12 143 567,- Kč
Dražební jistina: 800 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Bílina, okres Teplice č.j. 003 ED 26/20
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 100 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba lesních pozemků v obci Bystřička, okres Vsetín č.j. 003 ED 33/20
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 106 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Háj u Duchcova, okres Teplice č.j. 003 ED 34/20
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 70 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba parcely o výměře 83m2 (vodní plocha) v obci Hrob, okres Teplice č.j. 003 ED 35/20
Datum dražby: 29.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 6 600,- Kč
Dražební jistina: 1 600,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba st. pozemku, jehož součástí je stavba č.p. 24 Osikov, v obci Bratrušov, okres Šumperk č.j. 003 ED 36/20
Datum dražby: 29.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 260 000,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků, včetně jiných staveb č.p. 119 a č.p. 120 v obci Hajany, okres Brno-venkov č.j. 003 EX 8709/17
Datum dražby: 29.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 1 710 000,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemcích v obci Kutná Hora. (na pozemku 2170 stojí stavba jiného vlastníka) č.j. 003 EX 3052/14
Datum dražby: 4.8.2020 10:00
Vyvolávací cena: 460 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/6 na lesním pozemku v obci Samšina, okres Jičín č.j. 003 EX 2030/07
Datum dražby: 4.8.2020 10:00
Vyvolávací cena: 21 185,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Lipník nad Bečvou, okres Přerov č.j. 003 EX 3729/05
Datum dražby: 4.8.2020 10:00
Vyvolávací cena: 67 784,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Bělušice, okres Most č.j. 003 ED 37/20
Datum dražby: 11.8.2020 10:00
Vyvolávací cena: 595 000,- Kč
Dražební jistina: 90 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde