soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemku v obci Ctiboř, okr. Tachov č.j. 003 ED 31/21
Datum dražby: 11.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 319 000,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Zabrušany, okr. Teplice č.j. 003 ED 32/21
Datum dražby: 11.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 1 750 000,- Kč
Dražební jistina: 120 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Zabrušany, okr. Teplice č.j. 003 ED 33/21
Datum dražby: 11.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 125 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Zabrušany, okr. Teplice č.j. 003 ED 34/21
Datum dražby: 11.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 109 000,- Kč
Dražební jistina: 18 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytového domu č.p. 1315 na pozemku jiného vlastníka a pozemku parc. č. 2460/15, vše v k.ú. Stará Boleslav. č.j. 003 ED 6/21
Datum dražby: 18.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 3 068 620,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvl. podílu na garážích a přilehlých pozemcích v Praze Vysočanech č.j. 003 ED 18/21
Datum dražby: 25.5.2021 10:00
Vyvolávací cena: 1 790 000,- Kč
Dražební jistina: 120 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část B) č.j. 003 EX 6900/19-88
Datum dražby: 3.6.2021 10:00
Vyvolávací cena: 3 542 754,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část D) č.j. 003 EX 6900/19-89
Datum dražby: 3.6.2021 10:00
Vyvolávací cena: 7 286 140,- Kč
Dražební jistina: 800 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 100/1000 na pozemcích v obci Pchery, okres Kladno č.j. 003 EX 6820/13-44
Datum dražby: 10.6.2021 10:00
Vyvolávací cena: 445 599,- Kč
Dražební jistina: 65 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde