soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemků v Duchcově, okr. Teplice č.j. 003 ED 158/21
Datum dražby: 24.9.2021 10:00
Vyvolávací cena: 560 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v Duchcově, okr. Teplice č.j. 003 ED 159/21
Datum dražby: 24.9.2021 10:00
Vyvolávací cena: 493 334,- Kč
Dražební jistina: 75 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Lochousice, okr. Plzeň-sever č.j. 003 ED 160/21
Datum dražby: 24.9.2021 10:00
Vyvolávací cena: 58 667,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Lázně Bohdaneč č.j. 003 ED 161/21
Datum dražby: 24.9.2021 10:00
Vyvolávací cena: 396 667,- Kč
Dražební jistina: 65 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku parcelní číslo 2297 v obci Vítkov, okres Opava č.j. 003 ED 162/21
Datum dražby: 24.9.2021 10:00
Vyvolávací cena: 166 667,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Budišov nad Budišovkou, okres Opava č.j. 003 ED 163/21
Datum dražby: 24.9.2021 10:00
Vyvolávací cena: 285 000,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Modlany, okres Teplice č.j. 003 ED 164/21
Datum dražby: 24.9.2021 10:00
Vyvolávací cena: 229 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Modlany, okres Teplice č.j. 003 ED 165/21
Datum dražby: 24.9.2021 10:00
Vyvolávací cena: 485 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Modlany, okres Teplice č.j. 003 ED 166/21
Datum dražby: 24.9.2021 10:00
Vyvolávací cena: 272 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Modlany, okres Teplice č.j. 003 ED 167/21
Datum dražby: 24.9.2021 10:00
Vyvolávací cena: 97 000,- Kč
Dražební jistina: 17 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Bystřany, okres Teplice, součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná stavba č.j. 003 EX 950/12
Datum dražby: 4.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 133 334,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Opatov, okres Svitavy č.j. 003 ED 168/21
Datum dražby: 14.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 176 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Chotěboř, okres Havlíčkův Brod č.j. 003 ED 169/21
Datum dražby: 14.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 300 000,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Bílina, okres Teplice č.j. 003 ED 170/21
Datum dražby: 14.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 475 000,- Kč
Dražební jistina: 75 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Nová Paka, okres Jičín č.j. 003 ED 171/21
Datum dražby: 14.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 52 000,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Volenice, okres Příbram č.j. 003 ED 172/21
Datum dražby: 14.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 105 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Přibyslav, okres Havlíčkův Brod č.j. 003 ED 173/21
Datum dražby: 14.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 59 000,- Kč
Dražební jistina: 13 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Milevsko, okres Písek č.j. 003 ED 174/21
Datum dražby: 14.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 185 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Dubí, okres Teplice č.j. 003 ED 175/21
Datum dražby: 14.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 459 800,- Kč
Dražební jistina: 75 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvl. podílu na garážích a přilehlých pozemcích v Praze Vysočanech č.j. 003 ED 176/21
Datum dražby: 14.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 1 193 333,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v Hostomicích, okr. Teplice č.j. 003 ED 178 /21
Datum dražby: 18.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 453 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v Nučicích u Rudné, okres Praha-západ č.j. 003 DD 177/21
Datum dražby: 18.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 182 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 100/1000 na pozemcích v obci Pchery, okres Kladno č.j. 003 EX 6820/13-50
Datum dražby: 19.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 356 479,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/112 na pozemcích v obci Spořice, okres Chomutov č.j. 003 EX 18325/11
Datum dražby: 19.10.2021 10:00
Vyvolávací cena: 18 000,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavebního pozemku, jehož součástí je stavba bydlení, v obci Keblov, okres Benešov č.j. 003 EX 1986/18
Datum dražby: 2.11.2021 10:00
Vyvolávací cena: 2 066 667,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde