soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

!!! Upozornění na změnu čísla účtu pro příjem plateb !!!

S okamžitou účinností dochází ke změně čísla účtu

Platby, které původně směřovaly na účet číslo 4200222730/6800 posílejte nově na účet u České spořitelny, a.s., číslo
142793309/0800

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemku v obci Stříbro, okres Tachov č.j. 003 ED 195/22
Datum dražby: 4.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 76 667,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Smiřice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 196/22
Datum dražby: 4.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 660 000,- Kč
Dražební jistina: 120 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Březová nad Svitavou, okres Svitavy č.j. 003 ED 197/22
Datum dražby: 4.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 54 667,- Kč
Dražební jistina: 11 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Ledvice, okres Teplice č.j. 003 ED 198/22
Datum dražby: 4.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 31 333,- Kč
Dražební jistina: 6 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Bžany, okres Teplice č.j. 003 ED 199/22
Datum dražby: 4.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 100 667,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na rodinném domě č.p. 9, v obci Hlinná, okres Litoměřice č.j. 003 ED 200/22
Datum dražby: 4.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 10 000,- Kč
Dražební jistina: 2 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytového domu č.p. 1315 na pozemku jiného vlastníka a pozemku parc. č. 2460/15, vše v k.ú. Stará Boleslav. č.j. 003 ED 138/22
Datum dražby: 5.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 8 140 000,- Kč
Dražební jistina: 500 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Háj u Duchcova, okres Teplice č.j. 003 ED 204/22
Datum dražby: 11.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 4 291 500,- Kč
Dražební jistina: 350 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu se zahradou v obci Březová nad Svitavou, okres Svitavy č.j. 003 EX 5897/19
Datum dražby: 11.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 264 039,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Kolín, okres Kolín č.j. 003 ED 201/22
Datum dražby: 11.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 513 540,- Kč
Dražební jistina: 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Krupka okres Teplice č.j. 003 ED 202/22
Datum dražby: 11.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 2 243 700,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice č.j. 003 ED 203/22
Datum dražby: 11.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 173 400,- Kč
Dražební jistina: 170 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Srbice, okres Teplice č.j. 003 ED 205/22
Datum dražby: 12.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 035 200,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Újezdeček, okres Teplice č.j. 003 ED 206/22
Datum dražby: 12.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 036 000,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Praha, okres Praha č.j. 003 ED 207/22
Datum dražby: 12.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 2 381 500,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Praha, okres Praha č.j. 003 ED 208/22
Datum dražby: 12.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 639 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Mladotice, okres Plzeň - sever č.j. 003 ED 209/22
Datum dražby: 12.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 862 500,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Záchlumí, okres Tachov č.j. 003 ED 210/22
Datum dražby: 13.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 1 090 000,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Duchcov, okres Teplice č.j. 003 ED 211/22
Datum dražby: 13.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 6 483 600,- Kč
Dražební jistina: 450 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Teplice, okres Teplice č.j. 003 ED 212/22
Datum dražby: 13.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 5 355 500,- Kč
Dražební jistina: 400 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na rodinném domě se zahradou v obci Budišov nad Budišovkou, okres Opava č.j. 003 EX 311/15
Datum dražby: 13.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 504 345,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba ubytovacího zařízení v Mladé Boleslavi č.j. 003 ED 215/22
Datum dražby: 19.10.2022 10:00
Vyvolávací cena: 67 000 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde