soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemku v obci Budčeves, okres Jičín č.j. 003 ED 46/20
Datum dražby: 13.10.2020 10:00
Vyvolávací cena: 270 000,- Kč
Dražební jistina: 50 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy č.j. 003 ED 47/20
Datum dražby: 13.10.2020 10:00
Vyvolávací cena: 110 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka v obci Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 48/20
Datum dražby: 13.10.2020 10:00
Vyvolávací cena: 824 000,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Fulnek, okres Nový Jičín č.j. 003 ED 49/20
Datum dražby: 13.10.2020 10:00
Vyvolávací cena: 187 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Zahrádkářská chata bez č.p./č.e. realizovaná na pozemcích p.č. 4170/10 a p.č.4170/42 v obci Příbram č.j. 003 EX 3037/05-91
Datum dražby: 13.10.2020 10:00
Vyvolávací cena: 45 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Železná Ruda, okres Klatovy č.j. 003 EX 5291/13-101
Datum dražby: 13.10.2020 10:00
Vyvolávací cena: 45 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Smiřice, okres Hradec Králové č.j. 003 DD 50/20
Datum dražby: 22.10.2020 14:00
Vyvolávací cena: 325 000,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Lesná, okres Tachov č.j. 003 DD 51/20
Datum dražby: 22.10.2020 14:00
Vyvolávací cena: 65 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Sušice, okres Klatovy č.j. 003 DD 52/20
Datum dražby: 22.10.2020 14:00
Vyvolávací cena: 399 000,- Kč
Dražební jistina: 50 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Nemanice, okres Domažlice č.j. 003 DD 53/20
Datum dražby: 22.10.2020 14:00
Vyvolávací cena: 230 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Chvalčov, okres Kroměříž č.j. 003 EX 8517/17
Datum dražby: 22.10.2020 14:00
Vyvolávací cena: 340 249,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemku v obci Plzeň, okres Plzeň-město č.j. 003 DD 55/20
Datum dražby: 3.11.2020 10:00
Vyvolávací cena: 187 000,- Kč
Dražební jistina: 45 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemku v obci Tachov, okres Tachov č.j. 003 DD 56/20
Datum dražby: 3.11.2020 10:00
Vyvolávací cena: 32 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemku v obci Dubí, okres Teplice č.j. 003 DD 57/20
Datum dražby: 3.11.2020 10:00
Vyvolávací cena: 134 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Jičíněves, okres Jičín č.j. 003 DD 58/20
Datum dražby: 3.11.2020 10:00
Vyvolávací cena: 57 000,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Ohníč, okres Teplice č.j. 003 DD 59/20
Datum dražby: 3.11.2020 10:00
Vyvolávací cena: 329 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Opakovaná dražba pozemku v obci Dolní Bukovsko, okres České Budějovice č.j. 003 DD 54/20
Datum dražby: 3.11.2020 10:00
Vyvolávací cena: 494 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde