soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce bude informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 1/12 na pozemcích obec Žítková, okres Uherské Hradiště č.j. 003 EX 6550/13
Datum dražby: 16.10.2018 10:00
Vyvolávací cena: 8 334,- Kč
Dražební jistina: 2 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytu v Kadani, okres Chomutov č.j. 003 EX 3314/14
Datum dražby: 16.10.2018 10:00
Vyvolávací cena: 390 000,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v Syrovicích, okres Brno-venkov č.j. 003 EX 484/13
Datum dražby: 16.10.2018 10:00
Vyvolávací cena: 633 334,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde