soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce bude informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemcích v obci Stará Paka, okres Jičín č.j. 003 EX 2005/07
Datum dražby: 11.6.2019 10:00
Vyvolávací cena: 48 334,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu spolu s přilehlými pozemky v obci Častrov, okres Pelhřimov č.j. 003 EX 6362/12
Datum dražby: 11.6.2019 10:00
Vyvolávací cena: 1 226 000,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Milostín, okres Rakovník č.j. 003 EX 5869/17
Datum dražby: 11.6.2019 10:00
Vyvolávací cena: 43 334,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dobrovolná dražba pozemků v obci Jistebnice, okres Tábor č.j. 003 ED 7/19
Datum dražby: 26.6.2019 10:00
Vyvolávací cena: 36 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dobrovolná dražba pozemku v obci Týnec nad Sázavou, okres Benešov č.j. 003 ED 8/19
Datum dražby: 26.6.2019 10:00
Vyvolávací cena: 42 500,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dobrovolná dražba st. pozemků v k.ú. Cínovec (St. 164,240) č.j. 003 ED 9/19
Datum dražby: 26.6.2019 10:00
Vyvolávací cena: 164 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dobrovolná dražba st. pozemků v k.ú. Cínovec (St. 27,28,69,168,267) č.j. 003 ED 10/19
Datum dražby: 26.6.2019 10:00
Vyvolávací cena: 285 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytu v obci Koryčany, okres Kroměříž č.j. 003 EX 8579/11
Datum dražby: 3.7.2019 10:00
Vyvolávací cena: 366 667,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v k.ú. Kladno č.j. 003 EX 9455/17
Datum dražby: 3.7.2019 10:00
Vyvolávací cena: 23 334,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/6 na RD v obci Bitozeves, okres Louny č.j. 003 EX 4047/17
Datum dražby: 3.7.2019 10:00
Vyvolávací cena: 60 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Pouzdřany, okres Břeclav č.j. 003 EX 972/06
Datum dražby: 3.7.2019 10:00
Vyvolávací cena: 70 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde