soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba pozemku v obci Fulnek, okres Nový Jičín č.j. 003 ED 16/20
Datum dražby: 16.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 280 000,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hladké Životice, okres Nový Jičín č.j. 003 ED 18/20
Datum dražby: 16.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 75 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Třemešná, okres Bruntál č.j. 003 ED 19/20
Datum dražby: 16.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 360 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Bezděčí u Trnávky, okres Svitavy (na pozemku stojí stavba jiného vlastníka, která není předmětem dražby) č.j. 003 ED 20/20
Datum dražby: 16.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 97 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku o výměře 2849 m2 v obci Petřvald, okres Nový Jičín č.j. 003 ED 21/20
Datum dražby: 23.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 115 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku o výměře 1461 m2 v obci Petřvald, okres Nový Jičín č.j. 003 ED 22/20
Datum dražby: 23.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 450 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Dubí, okres Teplice č.j. 003 ED 23/20
Datum dražby: 23.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 200 000,- Kč
Dražební jistina: 50 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka v obci Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí č.j. 003 ED 24/20
Datum dražby: 23.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 1 235 000,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Karviná, okres Karviná č.j. 003 ED 25/20
Datum dražby: 23.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 5 840 000,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Blížejov, okres Domažlice č.j. 003 ED 27/20
Datum dražby: 23.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 11 200,- Kč
Dražební jistina: 3 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Fulnek, okres Nový Jičín č.j. 003 ED 28/20
Datum dražby: 23.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 315 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Karviná, okres Karviná (na pozemku 1327/2, 1350/2 a 1438 stojí stavba bez čp/če, jiného vlastníka, LV 957) č.j. 003 ED 29/20
Datum dražby: 23.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 846 360,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Svatá Maří, okres Prachatice č.j. 003 EX 23/06
Datum dražby: 25.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 33 045,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Němčice, okres Kolín č.j. 003 EX 6090/19
Datum dražby: 25.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 127 672,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Jeníkovice, okres Hradec Králové č.j. 003 ED 30/20
Datum dražby: 25.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 620 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Bohumín, okres Karviná č.j. 003 ED 31/20
Datum dražby: 25.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 3 050 000,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Ostrava, okres Ostrava-město č.j. 003 ED 32/20
Datum dražby: 25.6.2020 10:00
Vyvolávací cena: 215 000,- Kč
Dražební jistina: 35 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část "A") č.j. 003 EX 6900/19
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 1 149 282,- Kč
Dražební jistina: 150 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část "B") č.j. 003 EX 6900/19
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 5 904 591,- Kč
Dražební jistina: 300 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část "C") č.j. 003 EX 6900/19
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 18 690 129,- Kč
Dražební jistina: 1 000 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Časy, okres Pardubice (část "D") č.j. 003 EX 6900/19
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 12 143 567,- Kč
Dražební jistina: 800 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Bílina, okres Teplice č.j. 003 ED 26/20
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 100 000,- Kč
Dražební jistina: 30 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba lesních pozemků v obci Bystřička, okres Vsetín č.j. 003 ED 33/20
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 106 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Háj u Duchcova, okres Teplice č.j. 003 ED 34/20
Datum dražby: 9.7.2020 10:00
Vyvolávací cena: 70 000,- Kč
Dražební jistina: 15 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde