soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

!!! Upozornění na změnu čísla účtu pro příjem plateb !!!

S okamžitou účinností dochází ke změně čísla účtu

Platby, které původně směřovaly na účet číslo 4200222730/6800 posílejte nově na účet u České spořitelny, a.s., číslo
142793309/0800

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba spoluvlastnických podílů povinného 1/ a 2/, každého o velikosti id. 1/6 na rodinném domě a přilehlé zahradě v obci Zálesí, okres Znojmo. č.j. 003 EX 6598/19-133
Datum dražby: 28.6.2022 10:00
Vyvolávací cena: 113 334,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba administrativní budovy, včetně vybavení kancelářským nábytkem, v Hradci Králové č.j. 003 ED 123/22
Datum dražby: 29.6.2022 10:00
Vyvolávací cena: 34 000 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Milevsko, okres Písek č.j. 003 ED 124/22
Datum dražby: 4.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 92 500,- Kč
Dražební jistina: 17 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Modlany, okres Teplice č.j. 003 ED 125/22
Datum dražby: 4.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 48 500,- Kč
Dražební jistina: 8 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hradištko, okres Praha-západ č.j. 003 ED 126/22
Datum dražby: 4.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 348 667,- Kč
Dražební jistina: 55 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Tisová, okres Tachov č.j. 003 ED 127/22
Datum dražby: 4.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 37 333,- Kč
Dražební jistina: 7 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Žatec, okres Louny č.j. 003 ED 128/22
Datum dražby: 4.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 67 000,- Kč
Dražební jistina: 12 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Žatec, okres Louny č.j. 003 ED 129/22
Datum dražby: 4.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 162 000,- Kč
Dražební jistina: 32 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Žatec, okres Louny č.j. 003 ED 130/22
Datum dražby: 4.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 916 000,- Kč
Dražební jistina: 100 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Bílina, okres Teplice č.j. 003 ED 131/22
Datum dražby: 9.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 570 000,- Kč
Dražební jistina: 70 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Tymákov, okres Plzeň-město č.j. 003 ED 132/22
Datum dražby: 9.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 336 000,- Kč
Dražební jistina: 50 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v obci Jeřice, okres Jičín č.j. 003 ED 133/22
Datum dražby: 9.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 59 000,- Kč
Dražební jistina: 11 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hrob, okres Teplice č.j. 003 ED 134/22
Datum dražby: 9.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 59 000,- Kč
Dražební jistina: 11 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hrob, okres Teplice č.j. 003 ED 135/22
Datum dražby: 9.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 325 000,- Kč
Dražební jistina: 50 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Hrob, okres Teplice č.j. 003 ED 136/22
Datum dražby: 9.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 482 000,- Kč
Dražební jistina: 60 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Bílina, okres Teplice č.j. 003 ED 137/22
Datum dražby: 9.8.2022 10:00
Vyvolávací cena: 646 000,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde