soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

!!! Upozornění na změnu čísla účtu pro příjem plateb !!!

S okamžitou účinností dochází ke změně čísla účtu

Platby, které původně směřovaly na účet číslo 4200222730/6800 posílejte nově na účet u České spořitelny, a.s., číslo
142793309/0800

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7/32 na rodinném domě v obci Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod č.j. 003 EX 350/06
Datum dražby: 4.12.2023 10:00
Vyvolávací cena: 28 667,- Kč
Dražební jistina: 8 667,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavební parcely v obci Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod č.j. 003 EX 88/23
Datum dražby: 4.12.2023 10:00
Vyvolávací cena: 10 000,- Kč
Dražební jistina: 2 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v Neratovicích č.j. 003 ED 104/23-8
Datum dražby: 5.12.2023 10:00
Vyvolávací cena: 2 670 000,- Kč
Dražební jistina: 250 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba rodinného domu v Terezíně č.j. 003 ED 105/23
Datum dražby: 5.12.2023 10:00
Vyvolávací cena: 4 800 000,- Kč
Dražební jistina: 400 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytového domu v Ústí nad Labem, k.ú. Střekov č.j. 003 ED 25/23
Datum dražby: 7.12.2023 10:00
Vyvolávací cena: 10 500 000,- Kč
Dražební jistina: 800 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytového domu v obci Veletov, okres Kolín č.j. 003 ED 132/23
Datum dražby: 7.12.2023 10:00
Vyvolávací cena: 14 200 000,- Kč
Dražební jistina: 1 200 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnických podílů na pozemcích o velikosti id. 1/24 a id. 1/8 v obci Stará Paka, okres Jičín č.j. 003 EX 715/09
Datum dražby: 10.1.2024 10:00
Vyvolávací cena: 2 000,- Kč
Dražební jistina: 500,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na pozemku v obci Okrouhlá, okres Blansko č.j. 003 EX 55/22
Datum dražby: 10.1.2024 10:00
Vyvolávací cena: 5 600,- Kč
Dražební jistina: 1 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na pozemcích v obci Benešov, okres Blansko č.j. 003 EX 55/22
Datum dražby: 11.1.2024 10:00
Vyvolávací cena: 41 800,- Kč
Dražební jistina: 8 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde