soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Praha 10

Dražby

V této sekci naleznete informace o vyhlášených dražbách nemovitostí. U každé dražby naleznete vyjma specifikace prodávané nemovitosti, výše nejnižšího podání a výše dražební jistoty též dražební vyhlášku, znalecký posudek a fotografie prodávané nemovitosti.

Možnost prohlídky prodávané nemovitosti je vždy uvedena v příslušné kartě dražby a v dražební vyhlášce.

Dražby jsou prováděny elektronicky na serveru www.e-drazby.cz.

Každý ze zájemců o účast na elektronické dražbě musí splnit následující podmínky:

  • Registrace na dražebním portálu
  • Prokázání totožnosti jedním z následujících způsobů:
    • uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci “Můj účet“,
    • zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: nemovitosti@exekuce.com a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
    • doručením řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Praha 10: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10.
  • Uhrazení dražební jistoty (pokud je požadována).

O splnění každé z podmínek účasti na dražbě bude zájemce informován emailem.


Dražba spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemku (LV 21) v obci Kozojedy, okres Jičín č.j. 003 EX 717/04
Datum dražby: 24.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 13 334,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/8 na pozemku (LV 98) v obci Kozojedy, okres Jičín č.j. 003 EX 717/04
Datum dražby: 24.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 14 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemku (LV 111) v obci Slavhostice, okres Jičín č.j. 003 EX 717/04
Datum dražby: 24.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 12 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/18 na pozemku (LV 191) v obci Žlunice, okres Jičín č.j. 003 EX 717/04
Datum dražby: 24.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 300,- Kč
Dražební jistina: 100,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemku (LV 227) v obci Žlunice, okres Jičín č.j. 003 EX 717/04
Datum dražby: 24.9.2019 10:00
Vyvolávací cena: 22 667,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemku v k.ú. Kydliny, Obec Klatovy č.j. 003 ED 11/19
Datum dražby: 1.10.2019 10:00
Vyvolávací cena: 35 000,- Kč
Dražební jistina: 10 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba lesního pozemku v k.ú. Nučice u Rudné, okres Praha - západ č.j. 003 ED 12/19
Datum dražby: 1.10.2019 10:00
Vyvolávací cena: 20 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba pozemků v obci Lužná, okres Rakovník č.j. 003 EX 6400/13
Datum dražby: 1.10.2019 10:00
Vyvolávací cena: 80 000,- Kč
Dražební jistina: 20 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba lesního pozemku Stará Lysá, okres Nymburk č.j. 003 EX 9499/17
Datum dražby: 10.10.2019 10:00
Vyvolávací cena: 25 500,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na garážovém stání v Praze - Stodůlky č.j. 003 EX 364/15
Datum dražby: 10.10.2019 10:00
Vyvolávací cena: 180 000,- Kč
Dražební jistina: 40 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba bytu v obci Domažlice č.j. 003 EX 5622/13
Datum dražby: 17.10.2019 10:00
Vyvolávací cena: 766 667,- Kč
Dražební jistina: 80 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba stavebního pozemku v obci Moldava, okres Teplice č.j. 003 ED 13/19
Datum dražby: 17.10.2019 10:00
Vyvolávací cena: 95 000,- Kč
Dražební jistina: 25 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba lesního pozemku v obci Malenice, okres Strakonice č.j. 003 EX 1448/10
Datum dražby: 17.10.2019 10:00
Vyvolávací cena: 30 000,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde 

Dražba spoluvlastnického podílu 1/8 na pozemcích v obci Bezděkov, okres Klatovy č.j. 003 EX 364/09
Datum dražby: 17.10.2019 10:00
Vyvolávací cena: 23 334,- Kč
Dražební jistina: 5 000,- Kč
Podrobnosti a přihlášení k dražbě:  zde